logo

07 Mart 2021

Murat İNANLI CHP Fatsa İlçe Başkanı 8 Mart Kadınlar Günü Mesajı;

Kadına karşı şiddet ile kadının eğitim, çalışma hayatı, siyaset gibi alanlara katılımındaki engeller sadece kadınların sorunu değil, bir toplum sorunudur.
Ortak hedefimiz, nüfusun yarısını oluşturan kadınları diğer yarısı ile eşit konuma getirmek için çözüm yolları geliştirmek olmalıdır. Kız çocuklarımızın eğitimine verilen önem ve bu yönde yapılacak yatırımlar yarının güçlü toplumu ve üretken ekonomisini mümkün kılacaktır.
             8 Mart, tüm dünyada emekçi kadınların, kendilerini ailede, toplumda, siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda eşit birey olarak görmeyen çağdışı zihniyetlere karşı çıktığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gerekli kültürel, eğitimsel ve yasal çalışmaların yapılması taleplerini dile getirdiği birlik günüdür.
            Ülkemizde şiddetin, yoksulluğun ve eşitsizliğin artmasına neden olan sistemi sorgulamadan ve değiştirmeden, kadına yönelik ayrımcılığın ve kadın sorunlarının ortadan kalkmasının mümkün olmayacağı bilinmelidir.
            Bu nedenle insanları yoksulluğa iten, eşitsizliğe ve şiddete yol açan bu bakış açısının da değişmesi, kadın sorunlarına çözüm için önemli bir aşama olacaktır.
            Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız ne yazık ki aynı oranda eğitim, istihdam olanaklarına sahip olmamakta; yönetim mekanizmalarında, siyasal yaşamda ve karar alma organlarında temsil edilmemektedirler.
            Buna; aile içinden başlayarak, toplumun her alanında var olan cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyet eşitsizliğine yol açan politikalar neden olmaktadır.
            Tarihsel veya kültürel bir takım gerekçelerle kadınlarımız, eğitimden, iş hayatından, toplum yaşantısından ve birey olmaktan alıkonulmaktadır. Kadının birey olmasını engelleyecek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açacak politikalara karşı çıkmak hepimizin öncelikli görevidir.
            Uzun mücadeleler sonucunda edinilen kadın kazanımlarının ve kadın haklarının geriye götürülmeye çalışılması karşısında sessiz kalınmamalıdır.
            Siyasette, medyada hatta günlük hayatta kullanılan dilin erilleşmesinin önü kesilmelidir. Kadınlara siyasal, sosyal ve ekonomik alanda yer açacak şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları derhal uygulamaya geçirilmelidir. Kadınlara toplumsal hayatın dışına iten cinsiyetçi ve ayrımcı politikalardan ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. Kadını sadece ailenin parçası olarak gören politik, kültürel anlayış değiştirilmeli, kadının eşit ve özgür birey olarak yetiştirilmesine ve kabul edilmesine yol açacak politikalar uygulanmalıdır. 
            Cumhuriyet Halk Partisi Fatsa İlçe Başkanlığı olarak kadının insan haklarını ihlal eden, toplumsal cinsiyet ayrımına yol açan, kadının her alanda eşit temsilini engelleyen, kadına fırsat eşitliği sağlamayan her türlü girişimin karşısında duracağız. Cumhuriyet devrimlerinin kazanımlarından ödün verilmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının eşit ve özgür bir birey olarak var olduğu bir Türkiye ve Dünya için mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz. Kadın haklarının teminatı olan laik Cumhuriyetimize ve Atatürk devrimlerine bağlılığımızı bir kez daha kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyor ve tüm Kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.

Murat İNANLI
Cumhuriyet Halk Partisi
Fatsa İlçe Başkanı

Share
#

SENDE YORUM YAZ