logo

14 Şubat 2020

KOÇAN: “Akıllı ulaşım sistemi hayata geçirilmeli ”

Fatsa Saadet Partisi(SP) İlçe Başkanlığı tarafından ilçede meydana gelen kazalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına yazılı ve görsel medya muhabirleri katıldı.

Son yıllarda ilçede meydana gelen trafik kazalarının sayısındaki artışa dikkat çekerek konuşmasına başlayan Koçan Fatsa’daki kazaları araştırmak üzere kendi bünyelerinde trafik kazalarını araştırma Komisyonu kurduklarını ifade etti.Koçan yaptığı açıklamada ise “Fatsa ilçemizin güncelliğini koruyan en büyük sorunlarından biri, son yıllarda artış gösteren trafik kazalarıdır. 

Öyle ki bu sorun, ilçemiz nüfusuna oranla azımsanamayacak ve görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Hemşerilerimiz gerçekleşen kazalar nedeniyle her geçen gün maddi ve manevi ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. 

Ancak yine de bu sorunun çözümüne yönelik gerekli siyasi ve idari çaba gösterilmiş değildir. Yaşananlara duyulan üzüntünün paylaşılması veya kusuruyla sebebiyet verenlerin kınanması fayda sağlamamaktadır. Bu durum sık sık tekrarlandığından artık teselli anlamına bile gelmemektedir. 

Fatsa’mızın tüm sorunlarını yakından takip ederek bu sorunlarla dertlenen ve somut çözüm yolları arayan bizler, Saadet Partisi Fatsa İlçe Başkanlığı olarak konuyu daha derinlemesine irdelemek, daha kapsamlı ve verimli bir çalışma yapabilmek adına bünyemizde Trafik Kazalarını Araştırma Komisyonu kurduk. 

Bu komisyonu kurarken genel olarak amacımız karayolu trafik güven liğine dikkat çekmek ve karayolu trafik güvenliğini ele alacak siyasi bir irade oluşturmak, Karayolu trafik kazalarının nedenleri ve önlenebilirliği konusunda toplumda yanlış bilinenleri düzeltmek, kazaların önlenmesi ve kaza sonrası hizmetlerle ilgili mevcut idari politikaların değiştirilmesini teşvik etmek, toplumda farkındalık sonucu bazı davranışların değiştirilmesi gerekliliği mesajını vermek ve toplumda da karayolu güvenliğinin sağlanması talebini oluşturmak. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasında ilgili kurumlarla, siyasi partilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla etkili ortaklıklar ve güç birlikleri oluşturmaktır.

Komisyon üyelerimizle birlikte ulaşabildiğimiz kadarıyla trafiğin unsurları olan vatandaşlarımızla ve ilçe şoför esnafıyla bir araya gelerek meseleyi çözümledik. Ardından teşhisi yapılan sorunlara makul ve gerçekçi çözüm önerilerini araştırdık. Tüm bu araştırmalarımızı rapor haline getirerek başta kamuoyunun olmak üzere tüm ilgili ve yetkili makamların bilgisine ve istifadesine sunduk.

Araştırmanın başlıca bulguları sırasıyla; ilçemizde modern trafik planlamasının olmayışı, trafik yönetiminin profesyonelleşmemesi, trafik istatistiklerinin kolay elde edilememesi ve bu verilerin yararlı işlenememesi, trafik kazalarının önlenmesinde yol güvenliği ve çevre faktörlerinin yeterince dikkate alınmaması, palyatif olarak alınan trafikönlemlerinde demografik olguların dikkate alınmaması, kolluk denetiminin yetersizliği ve gerekli trafik eğitiminin verilememesi şeklindedir.

Ordu ilimizde, 2019 yılında (Aralık ayına kadar) tespit tutanağı düzenlenmiş 1.778 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 25 kişi (kaza yerinde) yaşamını yitirirken, 2.977 kişi de yaralanmıştır (K.G.M.2019)

Fatsa ilçemize ilişkin istatistiklere ulaşma girişimimiz bürokrasi engeline takıldığından resmi bilgiye dayanmamakla birlikte, Fatsa İlçe Emniyet Müdürümüzden öğrenilen bilgiye göre; 2018 yılında tespit tutanağı düzenlenmiş 429, 2019 yılında ise (Aralık ayına kadar) 409 trafik kazası meydana gelmiştir. 

Bu bilgiye göre Fatsa’da gerçekleşen trafik kazaları, Ordu’da gerçekleşen trafik kazalarının 2018 yılında % 22.10’unu, 2019 yılında ise % 23’ünü oluşturmaktadır. 2018 verilerine göre Fatsa nüfusu 116.154 iken Ordu nüfusu 771.932’dir. Nüfusa oranla ilin % 15’ini oluşturan Fatsa ilçemiz, trafik kaza sayısı bakımından ildeki kazaların % 23’ünün gerçekleştiği yer olmuştur. Yani Fatsa ilçesinin, Ordu ilinde kaza sayısına göre kapladığı alan, nüfusa göre kapladığı alandan çok daha fazla olmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler yalnızca trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmiş kazalara ilişkindir. Yani bu bilgiler ölümlü-yaralamalı kazalarda adli tutanaklardan veya kazaya karışanların anlaşamamaları durumunda kolluk tarafından tutulan tutanaklarıdır. Tarafların kendilerinin tutanak tuttukları, yahut tutanak tutmaksızın anlaştıkları maddi hasarlı kazalara ilişkin bilgilere ulaşılması mümkün olmamıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün verilerinden anlaşıldığı üzere tutanak tutulmayan kaza sayısının, tutanak tutulan kaza sayısının iki katından daha fazla olduğu önceki yıllara kıyasla bilinen bir gerçektir. Edinilen bu bilgilere göre ilçemizde yüksek kaza artış oranlarının olduğu ve özellikle nüfusa oranla kaza sayısında aşırı bir dengesizlik bulunduğu anlaşılmaktadır.

Başlıca Genel Sorunlarımız;1. Bürokrasi engeli2. Trafikte saygı ve sabır önemi3. Fatsa için çevreyolu aciliyeti4. Trafikteki hizmet olarak yapılan denetime duyulanihtiyaç5. Sürücü hatalarının, idari mekanizmayı sorumsuz yapma algısı.

Başlıca genel çözümlerimiz;1. Yeşil dalga uygulaması getirilmeli2. Akıllı ulaşım sistemi çalışmaları yapılmalı3. Trafik düzenlemeleri bölge koşullarına göre ele alınmalı 4. Elektronik denetleme sistemi (EDS) hayata geçirilmeli5. Çevre yolunun acil bir şekilde hayata geçirilmesidir.

Bu raporla araştırma yapılmasındaki amaç ortaya konularak belirtilen ilkeler doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmalar sürdürülmüş, bu doğrultuda trafiğin unsurlarıyla ve özellikle hayatları yollarda geçen emektar şoför esnaflarıyla mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

​Yapılan araştırmalar  ve mülakatlar sonucunda sorun tespitleri ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri; genel sorunlar Karadeniz Sahil Yolu’ndaki sorunlar ve şehir içiyollardaki sorunlar olarak üç ana başlık halinde sunulmuştur. İlçemiz Fatsa’ya faydalı olmasını temenni ettiğimiz bu çalışmada emeği geçen başta komisyon başkanımız avukat Hasan Hüseyin KOCAOĞLU olmak üzere komisyon üyelerimiz sayın Abdullah İSTİKBAL, Ahmet TOPALOĞLU, Ahmet TOKLUCUOĞLU, Cenan İNCEDAYI, Hüseyin ER ve Talip IRMAK beylere teşekkürü bir borç bilirim.

​Fatsa İlçesine faydalı olmasını temenni ettiğimiz bu çalışmanın ve ortaya konulan olguların Saadet Partisi Fatsa İlçe Teşkilatı olarak takipçisi olacağımızı bildirerek tüm Fatsalı hemşerilerimizi bu konuda hassas  ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz.”dedi.

Share
#

SENDE YORUM YAZ